iski dkkr ruhsat

Deşarj İzin Belgesi (DİB)

İSKİ kanalına deşarj yapan sanayi kuruluşlarına atıksularını belli standartlara kadar arıtmaları sonucu verilen deşarj iznidir.Devamı...

arıtma tesisi

Kimyasal Arıtma Sistemleri

Kimyasal atık su arıtma sistemleri, inorganik yükü fazla olan endüstriyel atık suların arıtımında en yaygın kullanılan sistemlerdir.Devamı...

ekopaket arıtma

EkoPaket Arıtma Üniteleri

Eko paket sistemler emprime baskı, kaplama banyo suları gibi atıksuyu 1m3/gün ün altındaki tesisler için ekonomik ve kompact sistemlerdir. Devamı...

biyolojik arıtma

Biyolojik Arıtma Sistemleri

Biyolojik arıtma sistemleri organik yükü fazla olan özellikle evsel nitelikli atık suların arıtılmasından en yaygın kullanılan sistemlerdir. Devamı...

fiziksel arıtma

Fiziksel Ön Arıtmalar

Fiziksel ön arıtmalar, su içerisindeki katı cisimleri veya farklı yoğunluklardaki sıvıları ayırmak için kullanılan arıtma sistemleridir.Devamı...

paket arıtma

Paket Arıtma Üniteleri

Evsel nitelikli atıksuların arıtılmasında yaygın olarak kullanılan paket arıtma üniteleri PLC kontrollü tam otomatik sistemlerdir. Devamı...

çevre danışmanlığı

Çevre Danışmanlığı

Son yayınlanan yönetmelikler gereği Ek-1 ve Ek-2 listelerine giren tesisler çevre görevlisi çalıştırmak veya danışmanlık almak zorundadır.Devamı...

cevre izni

Çevre İzin ve Lisans

Çevre izin ve lisans belgeleri çevre ve orman bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları almaktadır.Devamı...

Laboratuvar

Laboratuvar Hizmetleri

Laboratuvarımızda KOİ ve ağır metal gibi su analizleri ayrıca atıksuyun arıtılabilirliğini tespit etmek amaçlı jartestler yapılmaktdır. Devamı...