Atıksu Arıtma Tesisi

  Atıksu, suyun kullanımı sonucu yapısının ve ihtivasının değişerek çevreye zararlı bir hale dönüşmesidir. Atıksular genel olarak fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sınıflandırılabilen kirletici parametreler içermektedir.

  Alternate Text

  Fiziksel kirleticiler, toplam katı madde(askıda, yüzen, çözünmüş, kolloid olarak) koku, ısı ve renk.

  Kimyasal kirleticiler, BOİ (biyokimyasal oksijen ihtiyacı), KOİ (kimyasal oksijen ihtiyacı), azot, fosfor, zehirli bileşikler, ağır metaller, gazlar v.b.

  Biyolojik kirleticiler, mikroorganizmalar.

  Arıtılmamış atıksular deşarj edildiği alıcı ortamları büyük ölçüde kirleterek ülkenin su kaynaklarını kullanılmaz hale getirebilir. Ülkemizdeki evsel atıksuların toplamı yaklaşık 4 milyon m3/gün, endüstriyel atıksuların toplamı ise yaklaşık 3 milyon m3/gün olarak tahmin edilmektedir. Ülkemizdeki atıksu miktarları da dikkate alındığından arıtılmamış atıksuların ülkemiz için ne kadar tehlikeli oldu ortaya çıkmaktadır.

  Atıksuların arıtılmasının ne kadar önemli olduğu ile ilgili olarak bir örnek vermek gerekirse, İstanbul da yaşayanlardan şundan 10 yıl öncesine kadar halicin halini bilmeyen yoktur. Araba içerisindeyken bile kötü kokusu kilometrelerce uzaktan rahatsız ederdi insanı. Fakat atıksuların kontrol altına alınarak arıtılmış bir şekilde deşarj edilmesi ve temizlik çalışmaları sonucu haliç çok farklı bir hal almış kıyısında çay içilebilir bir duruma gelmiştir.

  Atıksu arıtımı, suyun kullanımı sunucu oluşan atıksuların deşarj edildikleri ortamın fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerini değiştirmeyecek hale getirilmesidir. Arıtma tesislerinde uygulanan başlıca prosesler, fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmalardır. Bu prosesler atıksuyun debisi ve içerdiği kirlilik yüküne, oluşma şekline göre, atıksu ile yapılan jartest çalışmaları sonucu belirlenir.

  Fiziksel arıtma, atıksu içerisindeki kirleticilerin boyutu ve yoğunluğu gibi fiziksel özelliklerinin farklı olmasını esas alarak su içerisinden uzaklaştırılmasıdır. Boyutları büyük olan kirleticiler (kaba pislikler v.b.) ızgaralar yardımıyla, yoğunluğu yüksek olan kirleticiler (kum v.b.) çöktürme yöntemiyle, yoğunluğu düşük ve yüzebilen kirleticiler (yağ v.b.) yüzdürme yöntemi ile atıksudan uzaklaştırılır.

  Biyolojik arıtma, atıksu içerisinde kolloidal veya çözünmüş halde bulunan organik kirleticilerin mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılarak atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır.

  Kimyasal arıtma, atıksu içerisindeki kirleticilerin kimyasal reaksiyonlarla çökebilen bileşiklere dönüştürülerek atıksudan uzaklaştırılması esasına dayanır.

  Matris arıtma olarak her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma tesisi kurulumu, projelendirmesi, bakımı ve onarımı gibi işlemleri güvenilir ve hızlı bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca kurulu olan arıtma tesislerinin verimliliğinin devamlılığı için danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.