Biyolojik Arıtma Sistemleri

  Biyolojik arıtma sistemleri organik yükü fazla olan özellikle evsel nitelikli (lavabo, tuvalet v.b.) atık suların arıtılmasından en yaygın kullanılan sistemlerdir. Biyolojik arıtma sistemlerinin çalışma prensibi, atık suyun havalandırılarak su içerisinde bulunan organik madde yükünü mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıdır.

  Parçalanma sonucu atık su iki faz olarak ayrılır. Üstte kalan arıtılmış su fazı dalgıç pompa yardımı ile deşarj edilir. Reaktör tabanına çöken aktif çamur fazı belirli aralıklarla sistemden çamur pompası yardımı ile uzaklaştırılır.

  Alternate Text

  Biyolojik arıtma ünitesinde önce koyulacak kaba ızgara, biyolojik arıtma sisteminde bulunan ekipmanların daha verimli ve sorunsuz çalışması için yapılması gereken ön fiziksel arıtmadır.

  Biyolojik arıtma sistemleri atık suyun biyolojik olarak arıtılıdığı proseslerdir. Atık su da bulunan organik kirlilikleri mikroorganizmalar yardımıyla yok etmek için kullanılan yöntem. Burada bahsettiğimiz mikroorganizmalar atık suyun karakterine göre seçilmiş spesifik bakterilerdir, zamanla üreyerek aktif çamur dediğimiz biyolojik kütleleri oluştururlar. Bu kütle suda bulunan ve biyolojik olarak parçalanabilen her tür maddeyi giderebilecek kapasitedir.

  Atıksu öncelikle ızgara bulunan lk dengeleme havuzuna geldikten sonra kaba atıklar burada ayrıştırılır, bu arıtma sisteminin daha sağlıklı çalışması için en önemli unsurlardan biridir. Burada bulunan taşkandan atıksu kendi cazibesiyle ilk dengeleme havuzuna dökülür, giriş pompasıyla arıtma tesisinin ilk bölümü olan havalandırma ünitesine gönderilir. Havalandırma bölümünde blower yardımıyla basılan hava, difüzörler yardımıyla havuz içine homojen bir şekilde otomatik PLS sistemin ön gördüğü zaman aralıklarında verilerek, aktif çamurun oluşabilmesi için gerekli olan oksijen temin edilir.

  Havuz içinde bulunan mikro-organizmalar, difüzörün suya kazandırdığı çözünmüş oksijeni kullanarak, atık suyun içindeki erimiş ve katı halde bulunan organik maddeleri okside ederek (Co2) ve (H2O) dönüştürür. Daha sonra çökelme bölümüne gönderilir. Çökelme bölümünden belirli oranda aktif çamur geri devir ettirilerek havalandırma ünitesinde bakteriyel yaşam sabit tutulur, çöken fazla çamur belli aralıklarla alınır. Çökelme tam olduktan sonra yüzeydeki duru su, deşarj pompası yardımı ile kum filtreye gönderilir, çökelmeyen askıdaki katı maddeler bu bölümde tutulur, arıtılan çıkış suyu klorlama işleminden sonra alıcı ortama deşarj edilir veya bahçe sulaması olarak kullanılabilir.

  Matris Arıtma Ltd. Şti. imalat ve satışını yaptığı atık su arıtma sistemler ve diğer ekipman markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları tarafından temin etmektedir.