İSKİ Deşarj İzin Belgesi (DİB) İşlmeleri

  DİB: İSKİ kanalizasyona deşarj dahilinde müesseselerden istediği, yoksa arıtma tesislerini projelendirilip devreye alınması, varsa arıtma tesisinin uygunluğundan sonra yine İSKİ tarafından verilen DEŞARJ İZİN BELGESİ'dir. Deşarj İzin Belgesi (DİB), resmi kuruluşların alınmasını mecbur tuttuğu birçok ruhsat ve izinlerin ön koşulları arasında bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ilçe belediyeleri tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca alınması şart koşulan Çevre İzin ve Lisans işlemlerinde de deşarj izin belgesi (DİB) ön şart olarak istenmektedir.

  Alternate Text

  Deşarj izin belgesi (DİB) alımı için başvuru yapılmadan önce arıtma tesisinin tamamlanmış ve İSKİ’nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine uygun standartlarda düzenli ve verimli bir şekilde çalıştırılıyor olması önemlidir.

  Başvurunun ardından İSKİ tarafında periyodik olarak numune alınarak arıtılmış suyun İSKİ’nin Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliğine deşarj tablolarına uygun olup olmadığı denetler ve uygun olduğundan emin olduğu taktirde deşarj izin belgesi (DİB) firmaya verir.

  Deşarj izin belgesi (DİB) için İSKİ’ye başvuru yapılabilmesi için firma bünyesinde en az bir tane Çevre Mühendisi bulunduruyor olması veya Firmamız gibi Büro Tesscil Belgesine (BTB) sahip danışmanlık firmasından mesul mühendis danışmanlığı alıyor olması başvuru şartlarındandır.

  Deşarj İzin Belgesi (DİB) Başvuru Formu doldurulur. Aşağıda belirtilen evraklar eklenerek başvuru yapılır ve ruhsat süreci başlamış olur.

  • Tapu Senedi fotokopisi
  • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
  • Vergi levhası fotokopisi
  • Kanal Katılım Bedelinin Ödendiğine Dair Yazı
  • Mesul mühendis diploması fotokopisi
  • Danışmanlık hizmeti alınıyorsa Danışmanlık Sözleşmesi
  • Danışmanlık hizmeti alınıyorsa Danışman Firmanın BTB belgesi fotokopisi

  Kanal katılım payı, işletmenin faliyet gösterdiği binanın kapalı alanının büyüklüğüne göre tespit edilen kanala katılma bedelidir. Bu bedelin normal şartlarda bina ilk yapıldığı zaman ödenmiş olması gerekmektedir. Fakat eski dönemlerde çok dikkat edilmediği için çoğu binanın kanala katılma bedeli ödenmemiştir. Deşarj izin belgesi başvuru yapıldıktan sonra bağlı bulunulan ilçe İSKi müdürlüğünden bu bedelin ödenip ödenmediğine dair yazı alınması gerekmektedir. Bu yazı için öncelikle kanal katılım payı başvuru dilekçesi hazırlanmalı ekinede aşağıda listelenen evraklar eklenerek bağlı olunan İSKİ'nin kalan ruhsat bölümüne başvuru yapılmalıdır.

  • Yapı Kullanma İzin Belgesi Fotokopisi
  • Tapu Senedi fotokopisi
  • Kiracı ise kira kontratı fotokopisi
  • imza sirküsü fotokopisi
  • Kuyu Suyu Abonesi/ Şebeke Abonesi olarak en son aya ait ödenmiş su faturasının fotokopisi
  • Vergi levhası fotokopisi