Fiziksel Arıtma Sistemleri

    Fiziksel ön arıtmada atıksudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddeler ile kum ve yağ gres gibi maddelerin ayrılması işlemi uygulanmaktadır. Bu maddeler bu aşamada uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar vererek arıtmada problemlere yol açabilir. Askıda katıları gidermek için de bazen ince ızgaralar ve elekler kullanılır.

    İnce Izgaralar ve Elekler: Çubuk aralığı genellikle 2,3-6mm mertebesindedir. Bu tip ızgaralar mekanik temizleme mekanizmalarına haiz olup ızgarada tutulan katı maddeler zaman zaman otomatik olarak temizlenerek katı madde konteynerlerinde depolanır ve daha sonra uygun alanlara dökülür. İnce ızgaraların amacı ön arıtmadır.

    fiziksel arıtma

    Son yıllarda ikinci kademe arıtım çıkış suyunu iyileştirmek amacıyla mikro elekler de üretilmiştir. Her iki tip ince elekte de % 20-25 askıda katı madde ve BOI5 giderimi sağlanır. Ayrıca bu sistemlerde yağ giderimi ve çözünmüş oksijen değerlerinde yükselme sağlanır. Hareketli eleklerde hareketsiz eleklere kıyasla yük kaybı daha düşük fakat enerji gereksinimi daha yüksektir.

    Matris Arıtma Ltd. Şti. imalat ve satışını yaptığı atık su arıtma sistemler ve diğer ekipman markalar için de, herhangi bir nedenden dolayı arızalanmaları halinde gereksinimi olacak her türlü yedek parçaları tarafından temin etmektedir.