Laboratuvar Hizmetleri

  Su ve Atık-Su Analizleri:

  • pH Tayini
  • İletkenlik Tayini
  • Renk
  • Asidite / Alkanite Tayini
  • Çökebilen Katı Madde
  • Askıda Katı Madde
  • Sülfit Tayini
  • Ağır Metal Analizleri (Cd, Pb, Cu, Ni, Cr, Zn, ...)
  • Toplam Azot
  • Florür / Klorür
  • Krom +6
  • Siyanür / Sülfür / İyodür
  • Sülfat
  • KOİ
  • Fosfor / Fosfat

  Alternate Text